top of page

ערכים לפני רווחים

מרימה - תנועת בוגרות גאה

צמחנו דרך המפגש עם עוד צעירים ומבוגרים להט"בים, ומתוך חשיפה לצורך ביצירת חיים קהילתיים פעילים ואלטרנטיביים. אנחנו מרימות תרבות, מרימות קהילה ובשנה האחרונה, כחלק מהמאבק למען עתידה של ישראל - מרימות דמוקרטיה, כי בלי גאווה אין דמוקרטיה.

התנועה הינה התארגנות ארצית המורכבת מקהילות ורשתות בוגרים ופעילים להט"בים. ההתארגנות פועלת בחמש השנים האחרונות ומפעילה תכניות פוליטיות וקהילתיות מגוונות.

מה אנחנו עושות?

 מרימות שינוי

בחוגי הבית שלנו, ההרצאות והקורסים, אנחנו מייצרות פרספקטיבה להט"בית משותפת כלפי המציאות המשתנה. כמו כן גם פועלות בשטח- הפגנות, פעולות אד-הוק ועוד.

החממה של מרימה

קורס לימודי לבנייה של יזמים וחבורות יוצרות בתחום התרבות, האמנות והקהילה תכנית החממה כוללת סדנאות, בניית רשת אנושית של שיתוף פעולה ופעולות בשטח.

מה זה פוליטיקה מרימה

המטרה של פוליטיקה מרימה היא למקסם את ניצול הכוח והמשאבים שנמצאים בידי הקהילה. לייצר בנינו הלהט"בים תחושה שמחאה ומאבק על פניה של מדינת ישראל יכולים להתבצע מתוך מקומות של  חיבור רגשי, והשתתפות בחוויות חזקות ומשותפות. 

Merima Fest

מרחב של אהבה אלטרנטיבה קהילה והרמות. פעם בשנה 24 שעות מחוץ לזמן